Doulos

Rekenaarprogram vir Kerklike administrasie


Doulos

Doulos is 'n rekenaarprogram wat vir kerklike administrasie gebruik word.

Twee bedryfstelsels word ondersteun, nl: Windows en Android.

 • Doulos vir Windows word gebruik vir dag tot dag bywerk en administrasie.
 • Doulos vir Android is 'n verlenging van Doulos vir Windows. Predikante kan nou op 'n slimfoon of tablet toegang hê tot inligting wat voorheen net op rekenaars met 'n Windows bedryfstelsel beskikbaar was.

'n Paar van Doulos se funksies :

 • Volledige lidmaatregister
 • Sorteer op kolomme deur slegs op die kolom opskrif te klik. Kan ook sekondêr op enige aantal ander kolommer sorteer.
 • Gebruikers kan eie SQL filters skep
 • Stoor sensitiewe inligting (soos opmerkings by gesinne) privaat vir die gebruiker se persoonlike gebruik, en algemene opmerkings in die algemene databasis wat deur almal gedeel word.
 • Gebruik MS Access databasisse sodat gebruiker self d.m.v. Access addisionele funksies kan byvoeg.
 • Argief
 • Rugsteun opsie.
 • Stuur sms'e direk vanuit die program. Stuur enkel sms'e of bondels van spesifieke seleksies. Sms'e kan persoonlik uitgestuur word met lidmate se name (en ander inligting van die lidmaat) in die sms.
 • Stuur e-pos direk vanuit program
 • Skryf data na Excel uit.
 • Katkisasieregister met klaslyste en bywoningsimbole.
 • Verslagskrywer
 • Volledige bydraeregister
 • Kalender (Jaarbeplanner)
 • Doulos se data kan op Android fone gebruik word.

Windows & Linux - Watter bedryfstelsel kan gebruik word ?

Buiten Doulos vir Android, word slegs Windows ondersteun.