Doulos

Rekenaarprogram vir Kerklike administrasie


Nuus

Doulos III word ontwikkel.

Gebruikers wat belangstel kan Doulos III begin evalueer.

Lees hier meer

 

Weergawe 1

Veranderinge by weegawe 1.70b

Geen verandering aan databasis strukture nie.

Wanneer 'n fastreport verslag oopgemaak is, het die interne folder in Doulos geskuif na die folder waar die fastreport verslag oopgemaak was, en dan het Doulos soms die databasisse in die verkeerde folder gaan soek. Dit is reggestel.

Weergawe 2

Veranderinge by weergawe 2.04.21c

Die jaarbeplanner kan nou na .ics formaat uitgevoer word, en dus met Outlook en ander kalender programme ingelees word.

Veranderinge by weergawe 2.04.21

Doulos vir Android is gratis bygevoeg.

Bywoningsregister vir kerkraadslede is bygevoeg.

Statistiek van bydraes vir wykleiers is bygevoeg.

'n Aantal nuwe verslae is onder Fastreport bygevoeg.

Veranderinge by weergawe 2.04.13e

Die databasis op die internet het verskuif na 'n ander adres. Doulos laai nou die data na die nuwe adres op, en Doulos vir Android 0.18 is aangepas om van die nuwe adres die data te kan aflees.

Veranderinge by weergawe 2.04.13c

Die Excel uitvoer skep nou 'n 2de .xlsx lêer indien Excel op die rekenaar geïnstalleer is.

Veranderinge by weergawe 2.04.13b

E-pos boodskappe wat met die interne program gestuur is se boodskap inhoud het nie deurgegaan nie. Dit is reggestel.

Veranderinge by weergawe 2.04.13

Lidmate kan na hul Facebook profiel gekoppel word.

Die uitdruk van gesinsfotos op die CD program het nie reg gewerk nie. dit is reggestel.

Veranderinge by weergawe 2.04.12

Vanaf weergawe 2.04.07 tot weergawe 20.4.12 is hoofsaaklik aan Doulos se e-pos stelsel gewerk. Adresse kan nou in die bcc veld geplaas word, eksterne html of .rtf formaat kan vir die inhoudelike van die e-pos gebruik word, dus kan MS Word (en ander programme) byvoorbeeld gebruik om die e-pos boodskap se inhoud mee saam te stel.

Hier en daar het weergawe 2.09.00 en later foutboodskappe tydens installering gegee. Dit is reggestel.

Ander kleiner regstellings is gemaak.

Veranderinge by weergawe 2.04.07

Databasis strukture verander vanaf weergawe 2.04.07

Die interne e-pos het spesiale karakters nie korrek gestuur nie. Dit is reggestel.

Die Statisitieke van bydraes het alle rekeninge bereken en nie net die geselekteerde rekeninge nie. dit is reggestel.

'n Aantal byvoegings en regstellings rondom die diensgroepe is gedoen.

Veranderinge by weergawe 2.04.04

Databasis strukture verander nie.

Die interne program wat e-pos hanteer is heeltemal vervang deur 'n aangekoopte module wat spesiaal geskryf is om e-pos te hanteer. E-pos word nou in die agtergrond versend en die module is o.a. ook aanpasbaar met Gmail,Yahoo,Hotmail ens. Lees meer in Doulos se help.

Veranderinge by weergawe 2.03.08

  • Doulos vir Android is gebore, en Doulos vir Windows se data kan na die internet opgelaai word om deur Doulos vir Android afgelaai te kan word.
  • By die verandering van die status van 'n lidmaat kon 'n gesin nie meer as 2 belydende hê nie, al was die opsie geselekteer. Dit is reggestel.
  • By die huweliksdatums was daar 'n fout met die verslag. Dit is reggestel.

Veranderinge by weergawe 2.03.02

  • Die samestelling van die CD met foto's is verbeter. Doulos verklein nou die fotos (indien dit meer as 350 pixels wyd is). Die uitdruk van die fotos werk nou baie beter en die program werk vinniger.

Veranderinge by weergawe 2.00.06

  • Daar was 'n foutboodskap by die invoer van die katkisasie bywoningsregister. Dit is reggestel.
  • Die 5 velde wat met belydenisaflegging te doen het word nou vertoon sodra 'n dooplidmaat belydenis aflê.

Veranderinge by weergawe 2.00.05

  • Die interne presensielys vir kerkraadsvergaderinge is gewysig.
  • Die veld 'wyse aangekom' in die redigeer(2) opsie het nie reg gewerk nie. Dit is reggemaak.
  • Die druk van attestate en sertifikate uit die argief het soms 'n foutboodskap gegee. Dit is reggestel.

 

Instructions

- http://www.adobe.com/go/adc_css_layouts.

Clearing Method

Because all the columns are floated, this layout uses a clear:both declaration in the .footer rule. This clearing technique forces the .container to understand where the columns end in order to show any borders or background colors you place on the .container. If your design requires you to remove the .footer from the .container, you'll need to use a different clearing method. The most reliable will be to add a <br class="clearfloat" /> or <div class="clearfloat"></div> after your final floated column (but before the .container closes). This will have the same clearing effect.

Logo Replacement

An image placeholder was used in this layout in the .header where you'll likely want to place a logo. It is recommended that you remove the placeholder and replace it with your own linked logo.

Be aware that if you use the Property inspector to navigate to your logo image using the SRC field (instead of removing and replacing the placeholder), you should remove the inline background and display properties. These inline styles are only used to make the logo placeholder show up in browsers for demonstration purposes.

To remove the inline styles, make sure your CSS Styles panel is set to Current. Select the image, and in the Properties pane of the CSS Styles panel, right click and delete the display and background properties. (Of course, you can always go directly into the code and delete the inline styles from the image or placeholder there.)

Backgrounds

By nature, the background color on any div will only show for the length of the content. This means if you're using a background color or border to create the look of a side column, it won't extend all the way to the footer but will stop when the content ends. If the .content div will always contain more content, you can place a border on the .content div to divide it from the column.